ค้นหา  
  SMK Engineering ltd., part.
เราเชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมปั๊มน้ำ

ควบคุมปั๊มน้ำได้ทุกระบบเช่น Booster pump controller, Transfer pump controller, Submersible pump controller, VSD pump controller and Firepump controller.


Main Menu
Side Page
     
     ลิงค์เพื่อนบ้าน
     บทความ
     ลูกค้าอ้างอิง
     Download ชุดควบคุมปั๊มน้ำ

     Catalogue ฉบับย่อ

     การใช้งานแบบ star-delta

 สถิติวันนี้ 244 คน
 สถิติเมื่อวาน 1200 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
10377 คน
30162 คน
570664 คน
เริ่มเมื่อ 2011-01-10
 
 
 

Specialist in electronic pump controller such as Booster pump controller, Transfer pump controller, Submersible pump controller, VSD pump controller and Firepump controller. Able to design to meet your requirement.

Variable speed pump controller


Product detail
 
 1. การควบคุมปั๊มน้ำด้วย Variable speed (Booster pump controller) โดยใช้ inverter ควบคุมรอบของปั๊มน้ำ เป็นการจ่ายพลังงานตามปริมาณของการใช้น้ำจริง
 2. จอ LCD แสดงสถานะของปั๊มน้ำ รวมถึงความดันน้ำในท่อ
             
 3. มีไฟแสดงบอกความผิดปกติของระบบ
  • inverter fault
  • system pressure low
  • run dry
  • motor overload
  • low level
  • high level
 4. ติดตั้งแบบ panel mount สามารถตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ผ่าน keypad ด้านหน้าเครื่อง
  • Set point :  ค่้าความดันน้ำที่ต้องการในระบบ (หน่วยเป็น bar)
  • Minimum speed :  ค่าความถี่ต่ำสุดที่ให้ inverter ทำงาน (หน่วยเป็น %)
  • Turn on delay :  ค่าการหน่วงเวลาก่อนที่จะให้ปั๊มตัวอื่นช่วยทำงาน (หน่วยเป็นวินาที)
  • Turn off delay :  ค่าการหน่วงเวลาก่อนที่จะให้ปั๊มหยุดทำงาน (หน่วยเป็นวินาที)
  • Start up diff :  ผลต่างจากค่า set point เพื่อให้ปั๊มที่ขับด้วย inverter เริ่มทำงาน (หน่วยเป็น bar)
  • Run time :  ระยะเวลาที่ปั๊มทำงานด้วยความดันคงที่ และปั๊มจะหยุดทำงานเมื่อไม่มีการใช้น้ำ (หน่วยเป็นนาที)
  • Stop timer :  ระยะเวลาที่ปั๊มทำงานด้วยความดันคงที่ และสลับให้ปั๊มตัวอื่นทำงานต่อ (หน่วยเป็นนาที)
  • Transducer :  ค่า span ของ transducer (หน่วยเป็น bar)
  • Delay on-off :  ค่าการหน่วงเวลาก่อนที่ปั๊มน้ำจะหยุด เมื่อค่าความดันถึงจุดที่กำหนด (หน่วยเป็นวินาทีและใช้ใน mode:manual)
  • Start on-off diff :  ค่าความดันน้ำที่สั่งการให้ปั๊มเริ่มทำงาน (หน่วยเป็น bar และใช้ใน mode:manual)
  • Stop on-off diff :  ค่าความดันน้ำที่สั่งการให้ปั๊มหยุดทำงาน (หน่วยเป็น bar และใช้ใน mode:manual)
  • Delay run-dry :  ค่าการหน่วงเวลาเมื่อได้รับสัญญาณจาก flowswitch (หน่วยเป็นวินาที)
  • Delay low pressure :  ค่าการหน่วงเวลาเมื่อได้รับสัญญาณจากค่า low pressure (หน่วยเป็นวินาที)
  • Low pressure :  ค่าความดันน้ำที่ระบุว่าแรงดันน้ำต่ำ (หน่วยเป็น bar)
  • Control off :  ระยะเวลาที่ตัวควบคุมหยุดการสั่งการ หลังจากที่ปั๊มทุกตัวหยุดทำงาน (หน่วยเป็นวินาที)
 5. ใช้ได้ทั้งก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch)
 6. การทำงานของปั๊มน้ำแต่ละตัว แยกกันโดยอิสระ ผ่านทางสวิทซ์ Auto / Manual (Selector switch)
 7. เช็คระดับน้ำก่อนทำงาน ไม่ทำขณะน้ำน้อย เป้นการป้องกันไม่ให้ปั๊มเสียหาย
 8. ตรวจเช็คในกรณีท่อรั่วได้
 9. มีทั้งระบบสลับปั๊มน้ำ และเสริมการทำงาน (Pump control sequence) กรณี Overlord ปั๊มในตำแหน่งถัดไป จะทำงานแทน
 10. มี PID controller อยู่ในตัว ส่งสัญณานเป็น 0-10V. ใช้ได้กับ inverter ทุกรุ่น
 11. ปั๊มน้ำตัวแรกถูกขับด้วย inverter ถ้าปริมาณการใช้น้ำมาก ปั๊มน้ำตัวถัดไปเข้ามาเสริมจะทำงานแบบ DOL เมื่อการใช้น้ำลดลง ปั๊มน้ำที่ขับแบบ DOL จะหยุดทำงานก่อน ส่วนปั๊มน้ำที่ขับด้วย inverter จะหยุดเป็นตัวสุดท้าย
 12. ถ้า inverter เสีย สามารถเปลี่ยนระบบควบคุมแบบ on-off mode ปั๊มน้ำจะทำงานแบบ DOL (direct on line) ปรับรอบไม่ได้
 13. มี 15Vdc แหล่งจ่ายไฟให้กับ pressure transducer
 14. รองรับ flow switch สำหรบ run dry protection
 15. รวมวงจรวัดระดับน้ำแบบ 4ก้าน สามารถตรวจเช็คทั้งระดับ low level และ high level
 16. ใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 220v.
 17. รับประกันการใช้งาน 2 ปี
 18. ดูการใช้งานแบบ star-delta

เลือกรุ่นที่ใช้งาน

Model
จำนวนปั๊ม
Inverter
ก้านวัดระดับน้ำ

Flow switch
PC2102141
PC220

2
2

4

1
PC3103141
PC320

3

2

ใช้ภายนอก

1
PC330D3341
PC331

3

3
ใช้ภายนอก

1

PC41041ใช้ภายนอก1
PC440

4

4
3

1

PC210-sv2141
PC210-2fw

2

1

4

2

PC310-3fw31ใช้ภายนอก3


Copyright (c) 2006 by SMK Engineering ltd., part.